A B.M. Tiszamenti Kft. és az Akácvölgye Kft. fizetőképességének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Molnárné Molnár, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban a B.M. Tiszamenti Kft. és az Akácvölgye Kft. fizetőképességének jellemzésére alkalmas valamennyi mutató került bemutatásra. Többek között a hagyományos likviditási mutatók, illetve ezek korrigált változatai. Bemutatásra kerültek a forgási sebesség mutatók, nettó forgótőke, valamint a hosszú távú fizetőképesség bemutatását szolgáló néhány mutató.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, fizetőképesség
Forrás