Social Dumping in the Face of Cross-border Collective Agreements and Actions: A Dilemma of the European Legal Practice on the Edge of Law and Economy in the Light of the Framework of International Standards Szociális dömpinghelyzet a határon átnyúló kollektív alku és fellépés tükrében: Egy dilemma jog és gazdaság metszéspontjában az Európai Unió joggyakorlatában a nemzetközi sztenderdek függvényében

Dátum
Szerzők
Kószás, Attila Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
In this paper I outline the objectives of the ILO, the conventions relevant to collective bargaining and action, and furthermore the pronouncements of the ILO supervisory bodies. After describing social dumping I examine the jurisprudence of the European Union regarding the collision of fundamental freedoms and collective labour rights in the light of international labour standards. My observation is that the hierarchical relationship between fundamental freedoms and labour rights in favour of the former cannot be maintained even based on EU law.
Jelen tanulmányban ismertetem a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) célkitűzéseit, a kollektív alku és fellépés során született egyezményeket, ezek tekintetében az ILO felügyeleti szervei által követett gyakorlatot. A szociális dömpinghelyzet fogalmának ismertetését követően konkrét példákon keresztül mutatom be az Európai Uniónak a gazdasági alapszabadságok és a tárgybeli kollektív munkavállalói jogok közötti ellentétek terén követett gyakorlatát, a nemzetközi sztenderdek tükrében. Megállapításom, hogy a gazdasági szabadságok és a munkavállalói alapjogok közötti, az előbbiek javára fennálló hierarchikus viszony az uniós jog alapján sem tartható fenn.
Kulcsszavak
alapvető jogok védelme, kollektív munkajog, szolgáltatásnyújtás szabadsága, szociális dömpinghelyzet, jogrendek kollíziója, protection of fundamental rights, collective labour rights, freedom to provide services, social dumping, collision of legal orders
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények