9789639353657

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Az Olvasó a negyedik helytörténeti tárgyú kötetemet tartja a kezében. Mind a jelen, mind a korábbi műveim témaválasztása alapján látható, hogy a huszadik század második felének történelme foglalkoztat elsősorban. Annál is inkább, mert az ún. proletárdiktatúra históriáját közismert okok folytán sem kutatni, sem hitelesen bemutatni nem volt lehetséges az adott korban keletkezett primer források titkos minősítésének feloldása -1996 júliusa- előtt. Ezúttal hét önálló, de egymással összefüggő történetet ismertetek szűkebb hazánk 1945 és 1956 közötti -sajnos tragédiákban bővelkedő- időszakából. Mindegyik autentikus forrásokból táplálkozik, s nem a szerző fantáziájának szüleménye. Ez még akkor is így van, ha a történelem nem maga a múlt, hanem annak rekonstrukciója. Mint a korábbiakban, ezúttal is arra törekedtem, hogy az oknyomozó módszert a krónikával ötvözve, a legteljesebb hitelességgel tárjam az utókor elé a múlt általam teremtett olvasatát." (A szerző) Ezúttal hét önálló, de egymással összefüggő történetet ismertetek szűkebb hazánk 1945 és 1956 közötti -sajnos tragédiákban bővelkedő- időszakából. Mindegyik autentikus forrásokból táplálkozik, s nem a szerző fantáziájának szüleménye. Ez még akkor is így van, ha a történelem nem maga a múlt, hanem annak rekonstrukciója. Mint a korábbiakban, ezúttal is arra törekedtem, hogy az oknyomozó módszert a krónikával ötvözve, a legteljesebb hitelességgel tárjam az utókor elé a múlt általam teremtett olvasatát." (A szerző)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények