9639191728

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A lexikon mintegy 1100 szócikkben foglalja össze a könyvtárakkal, továbbá a könyvkiadással, nyomdászattal, sajtóval kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Szerkesztése az olvasók, az alap- és középfokú oktatásban dolgozó könyvtárosok, könyvtáros képzésben részt vevő hallgatók, valamint a könyvtárhasználók igényeit, érdeklődését vette tekintetbe. Megközelítése művelődéstörténeti, de a speciális és a minden könyvtárban bizonyos egyedi jellegzetességekkel rendelkező technikai ismereteket is tárgyalja. Anyagának középpontjában a nyelv és a beszéd, az írás és az olvasás, valamint ezek terméke: a dokumentum áll.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények