9633009537

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egyetemi városban élve, gyakran találkozom művelt értelmiségiekkel mind az oktatók, mind a hallgatók között. Szívesen beszélgetünk az élet, az emberi lét valóságáról, és ezek a beszélgetések legtöbbször nem maradnak eredmény nélkül. Azonban legtöbben nem adnak helyet gondolkodásukban Krisztus emberré lételének, vagy ahogy régi iskolatársam, a néhai Lesslie Newbigin mondaná, számukra a keresztyén hit nem „nyilvánvaló igazság”. Az Ószövetség hosszú időt átfogó története adja meg az egész Bibliának a világ színpadán elfoglalt pozícióját. Ez idő alatt fokozatosan és sokféleképpen formálódott a testtélétel gondolata Izráel szívében és lelkében, hogy a názáreti Jézus majd az idők teljességében megjelenhessen mint a Messiás és az egész emberiség reménysége… George Knight, a Glasgow-i Egyetemen először klasszika filológiát, majd sémi nyelveket hallgatott. A rabbik, akik többek között a zsidó Talmud szerzői voltak, egy más, sémita gondolatvilágot tártak elé a Bibliáról – „más”, mert sok tekintetben eltértek Platón és görög nyelven író tanítványainak filozófiájától. A hitleri uralom alatt öt évig Budapesten élt, ahol sok elkeseredett, üldözött zsidónak igyekezett vigasztalást nyújtani: a vigasztalásból gyakran lettek komoly, elmélyült beszélgetések. Miután visszatért Skóciába, két helyen is gyülekezeti szolgálatot vállalt, majd a dunedini Knox College-ba került, ahol az ószövetségi ismeretek oktatásával járult hozzá a lelkészképzéshez. Tizenkét év múlva visszatért Skóciába, és a St. Andrews Egyetemen tanított, később az Egyesült Államok-beli McCormick Seminary-ba került. Végül meghívták, hogy alapító igazgatója legyen a Pacific Theological College-nak, a Fiji szigeti Suva-ban. Ezt a lelkészképzőt az Egyházak Világtanácsa hozta létre, hogy Polinézia, Melanézia, Mikronézia és francia Polinézia népeit szolgálja kétnyelvű képzésével. Itt azonnal kötelezővé tett egy év héber nyelvtanulást minden hallgatónak.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények