A magyarországi vezető gyógyszeripari társaságok gazdálkodásának összehasonlító elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájául négy vezető gyógyszeripari társaság közel 10 éves adatainak áttekintését választottam. Az ágazatot különösebben nem érintette a 2008-as pénzügyi válság, így 2007-2015 évekre vizsgáltam a Teva, a Richter, az Egis és a Béres társaságokat, hogy tendenciákat tudjak kimutatni. Vagyoni helyzetük feltárása során kitértem arra is, milyen jellemző növekedési módszereket alkalmaznak az adott társaságok. Ezt követően a rövid távú fizetőképességüket vizsgáltam hagyományos és korrigált likviditási mutatók segítségével. A jövedelmezőség vizsgálat az utolsó pontja dolgozatomnak. Célom az volt, hogy feltárjam a választott társaságok milyen fő célok és jellegzetességek mentén vannak jelen a magyar piacon.

Leírás
Kulcsszavak
gyógyszeripar, jövedelmezőség, fizetőképesség
Forrás