8071491659

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Patonyok néven ismert falukomplexum 1996-ban ünnepelte okleveles említésének 750. évfordulóját. A kötet a kutató gyűjtéséből válogatott levéltári szövegeket tartalmazó forráskiadvány. Az anyag gerincét a hubériség gazdasági természetű iratai (urbáriumok, szerződések, jegyzőkönyvek, összeírások, telekkönyvek) képezik. A munka külön érdekessége, hogy bo forrásanyagot közöl a Pozsonyi Megyei Tör-vényszék bűnügyi aktáiból is. Bizonyos értelemben a hiányzó XVI.– XIX. századi csallóközi széppróza, néprajz, nyelvkutatás pótlására is alkalmas e kiadvány némely dokumentuma.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények