Csak tiz uj krajczár

Dátum
1863
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Kiadta Mártonffy Frigyes
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Nemzeti Színház. Reszler István igazgatása alatti dráma és dalműtársulat által Szombaton 1863. év Márczius 7-kén adatik. Campilli a nemzeti szinház első balettmestere s tánczosa és Rotter Mari a nemzeti szinház első balettánczhosnője mint vendégek.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények