A számlaadási kötelezettség és a számlaadat-szolgáltatás

Dátum
Szerzők
Futó, Hajnalka Georgina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A záródolgozatomban mindenképp olyan témát szerettem volna feldolgozni, mely segítségül lehet a számlázás kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések megválaszolásában. Képletesen szólva, ha átadnám a dolgozatom egy olyan vállalkozónak, akinek munkáját érinti a témakör, akkor az általam összegyűjtött információkból hasznos adatokat gyűjthet. Természetesen az idő múlásával valószínűleg a dolgozatom nem lesz teljesen helytálló, hiszen a törvények, a jogszabályok és a kötelezettségek viszonylag sűrűn változnak. Az első részben bemutattam, hogy mely ügyletek vonnak maguk után számlakibocsátási kötelezettséget, ezzel szemben pedig azt, hogy milyen események mentesülnek a számlakiállítás alól. A kötelezettség részét képzik a számlák megfelelő eljuttatása a címzetthez, illetve azok megőrzése. Hosszabb részben tárgyaltam, hogy milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelni a számla adattartalmára vonatkozóan. Mivel tapasztalataim szerint a legtöbben normál adattartalmú számlát használnak munkájuk során, így azon keresztül részleteztem az okirat tartalmi elemeinek kritériumait. A formai elemek kapcsán ismertettem a papír alapú és e-számla közötti különbségeket, illetve, hogy az egyes típusok vonatkozásában milyen jogszabályoknak kell megfelelni, hogy azok azonosíthatósága és hitelessége ne legyen kétségbe vonható. A gyakorlati munkám során sokszor találkoztam hibás számlákkal, esetleg sok időt töltöttem számlák keresésével, melyekről később kiderült, hogy elvesztek vagy megsemmisültek. Ezáltal fontosan tartottam, hogy az ezekre vonatkozó problémakört is feldolgozzam. Az utolsó fejezetet az újdonságnak számító online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek szántam. A gyakorlatomat a szolgáltatás bevezetési folyamata alatt végeztem, így személy szerint is részese lehettem a változásnak. Koromból és munkakörömből fakadóan is aktív résztvevője vagyok az online felületeken történő adminisztrációnak, így érthetőnek és hasznosnak találtam az online módon folyó számlaadat szolgáltatást. Ezzel szemben tapasztaltam, hogy nem minden vállalkozónak megy könnyen az integrálódás, így a könyvelőnek naprakész és helyes információk birtokában kell lennie a kérdések megválaszolása végett.
Leírás
Kulcsszavak
számlázás, számlaadat, kötelezettség
Forrás