Bernardo Montilla

Dátum
1895
Szerzők
Tiszay Dezső (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Csütörtökön 1895. Márczius hó 7-én, először. Ujdonság! Echegaray szinmüve, a Bpesti nemzeti szinház kiváló müsordarabja.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények