Felnőttképzés a foglalkoztatás tükrében

Dátum
Szerzők
Lukács, Lóránt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom bemutatja a foglalkoztatáspolitika alapvető ismérveit, egyéb szakpolitikákhoz kapcsolódó viszonyait. Ezt követően értelmezni kívánom a felnőttképzés, felnőttoktatás közötti különbségeket, rövid történeti áttekintést teszek ezen a területen. Részleteiben foglalkozom a dolgozatom szempontjából elsődleges felnőttképzés hazai kereteivel, intézményi hátterével, valamint a foglalkoztatáspolitikához való kapcsolódásával. Említést teszek az egész életen át tartó tanulás jelentőségéről, a folytatásban pedig a felnőtt lakosság képzés tekintetében releváns jellemzőiről. A felnőttképzés egy szegmesét, a munkaerőpiaci képzések témakörét járom körbe, részletesen taglalva három kiemelt programot. A dolgozat zárásaként javaslataimat fogalmazom meg.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttképzés
Forrás