Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
magyar nyelvűség, 18. századi egyházi irodalom, kollégiumi irodalom, alkalmi költészet, halotti búcsúztató vers, heroida, 18. századi irodalom, Mikhál-kommentár, Simon-kommentár, Földi János, Ráday Gedeon, szövegkiadás, Hunyadi László tragédiája, Bessenyei György, irodalomtörténet, Kazinczy Ferenc, kritikai kiadás
Forrás
Gyűjtemények