A haramiák

Dátum
1909
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Városi Szinház. Debreczen, 1909. évi deczember hó 2 -án csütörtökön: Uj bemutatással.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények