9635454570

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az informatika, hasonlóan más technikai és tudományos ágakhoz, erősen specializált. A hálózati architektúrák, az adatbázis-kezelés, a programozáselmélet és -gyakorlat, a hardvereszközök tervezésének gyakorlati kérdései olyan részterületek, amelyek művelése elmélyült, szakirányú ismereteket feltételeznek. Ezért érdekesek és fontosak azok a munkák, amelyek a számítógépek funkcionális anatómiájával foglalkoznak, azaz a számítógép-architektúrákkal, a számítógép egészével.Tanenbaum professzor könyve a számítógép-architektúrák széles ívű áttekintését adja. Bevezetésként sorra veszi a számítógép-generációkat és karakterizálja a közöttük lévő különbségeket, majd egy számítógép felépítését vázolja fel, kiindulva a processzortól, a sínrendszereken át egészen a perifériákig. Tárgyalja a digitális-logikai szintet, amely a digitális számítástechnika jelenlegi logikai alapjainak tekinthető. A mikroarchitektúrát bemutató fejezetet az utasításformátumok és címzési módok ismertetése, illetve összehasonlítása követi. Fontos esettanulmány a Pentium II processzor címzési módjainak részletes ismertetése. A lényegét tekintve processzor-architekturális szint után a szerző a memóriakezelés módjait, majd a klasszikus processzusütemezési algoritmusokat ismerteti. Megismerkedhetünk a nyelvi szinttel, nevezetesen az assembly nyelv szintjével, illetve a többmenetes folyamat lépéseivel, melyek során a forráskódból futtatható gépi kód lesz. És végül fontos, hogy képet alkossunk a párhuzamos végrehajtást támogató hardver- és szoftverkomponensekről, hiszen a párhuzamos architektúrák ma már sok szempontból a jelent képviselik.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények