A szép Helena

Dátum
1871
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szombaton, deczember 30-kán, 1871. adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények