The Role of Non-Governmental Organisations in the Enforcement of Environmental Liability A civil szervezetek szerepe a környezeti felelősség érvényesítésében

Fájlok
Dátum
Szerzők
Pánovics, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Public participation is an essential part of the mechanism of dealing with environmental problems. Both the Aarhus Convention and Union law stipulate that citizens and environmental NGOs should be guaranteed access to justice that includes providing legal standing for environmental NGOs individuals and directly affected by a breach of environmental law. In accordance with the Environmental Liability Directive, persons adversely affected by environmental damage are entitled to ask the competent authorities to take action. However, there are major chellenges to the implementation of environmental legislation, faced by environmental NGOs in obtaining standing to bring legal challenges on environmental issues. 
A társadalmi részvétel lényeges eleme a környezeti problémák kezelésének. Az Aarhusi Egyezmény és az uniós jog is előírja, hogy a polgárok és a környezetvédő civil szervezetek számára garantálni kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, amely magában foglalja a környezetvédő civil szervezetek és a környezeti jog megsértése által közvetlenül érintett egyének kereshetőségi jogának a biztosítását. A környezeti felelősségről szóló irányelv értelmében a környezeti károk által kedvezőtlenül érintett személyek jogosultak arra, hogy az illetékes hatóságoktól intézkedés megtételét kérjék. A környezetvédelmi szabályok végrehajtása terén azonban jelentős nehézségek tapasztalhatók, amelyekkel a környezetvédő civil szervezetek is szembesülnek az ahhoz szükséges kereshetőségi jog megszerzése során, hogy a környezeti ügyekben jogi eljárásokat indíthassanak.
Kulcsszavak
civil szervezetek, társadalmi részvétel, Aarhusi Egyezmény, környezeti felelősség, ügyféli jogállás, Aarhus Convention, environmental NGOs, environmental liability, public participation, legal status of interested parties
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények