A sabin nők elrablása

Dátum
1898
Szerzők
Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Csütörtökön 1898. évi márczius hó 31-én.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények