9633894174

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A filozófia és a teológia határkérdéseinek professzora e könyvében arra vállalkozott, hogy a vallásfilozófia különböző felfogásairól, illetve az ezekből adódó eltérő törekvésekről, kérdésfeltevésekről és módszerekről átfogó, ám minden erőltetett harmonizálástól mentes áttekintést nyújtson. Schaeffler öt alaptípust különít el: a vallásfilozófia mint a "preracionális tudat" kritikája, a vallás filozófiává való alakítása, a filozófiai teológia, a vallásfenomenológia és a lingvisztikai fordulat utáni vallásfilozófia. Az egyes típusok tárgyalásánál a történeti és a szisztematikus szempontot sikeresen ötvözve bemutatja a vallásra való reflexió adott fajtájának történelmileg első megjelenését stb.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények