9630944154

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Az egyeduralom" Dante legérettebb prózai alkotása, a laikus gondolat szabadságharcának nagyszerű emlékműve. Fő mondanivalóját a költő így foglalja össze: "Constantinus nem idegeníthette el a birodalom méltóságát, s az egyház nem vehette azt át." Dante síkraszáll a hit és a tudás területének kettéválasztásáért, s filozófiai síkon fogalmazza meg az emberi értelem és gondolkodás autonómiáját. Korántsem esetlegesség, hogy Danténak ez a műve áll legközelebb egy tág lélegzetű, tartalmi jellegű humanizmushoz. Az "ember" fogalma itt már messze túljutott a gyarló földi sors hangsúlyozásán, s feltűnik az emberiség nagy morális egysége, a humanisták emberiség-fogalma.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények