Az ép és fogyatékkal élő sportolók közti különbségek és hasonlóságok vizsgálata a röplabda sportágba

Dátum
Szerzők
Szanyi, Flóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a fogyatékkal élő és az ép sportolókat hasonlítottam össze röplabda sportágba. A szakirodalmi feldolgozásban törekedtem a parasport nemzetközi és hazai történetének bemutatására, valamint, hogy milyen sportágakban versenyezhetnek a mozgáskorlátozott emberek. Fontosnak tartottam leírni a különböző sérültségi kategóriákat és, hogy az ülőröplabda sportágat részletesen jellemezzen. Kutatásom során kérdőíves vagyis, kvantitatív felmérést végeztem.
Leírás
Kulcsszavak
ülőröplabda, fogyatékosság, parasport, mozgássérültek sportja
Forrás