9639498394

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Pécs és Baranya gazdaságtörténetével foglalkozó sorozatunk harmadik kötetét veheti kezébe az Olvasó, melyben ismét tematikailag sokszínű és csaknem valamennyi szerző esetében alig vagy egyáltalán nem ismert témákkal, tényekkel, adatokkal találkozhat. Az időhorizont is meglehetősen tág: a római kortól napjainkig terjed. A város- és megyetörténeti tanulmányok az antik Pécs környékével és vonzáskörzetével, egy római kori iparnegyeddel, az első katonai felmérésekkel, a magánbankárok felemelkedésével és bukásával, Pécs közlekedési központ szerepkörével ismertetik meg az érdeklődőket. A gazdaságtörténeti írások között a pécsi szappan- és kesztyűgyártás történetét valamint a Zsolnay-örökséget feldolgozó írásokkal találkozhatunk. A bányászattörténeti fejezet a 150 éves Andrásaknával, illetve a szénbányászat városfejlesztésben játszott szerepével foglalkozik. Végezetül olyan neves személyiségekkel találkozhatunk e könyv lapjain, mint Zsolnay Ignác, Schönwald Imre, Madas Jószef, a bőrgyártás történetének jeles személyiségei, valamint az építők és építőmunkások Pécsett a 19-20. század fordulóján. Elgondolkoztató és érdekes szintézis formálódik e mozaikokból, egy a kor színvonalához mérten eredményesen működő gazdasági panoráma képe. A több száz fotó, rajz, metszet, ábra, táblázat és grafikon csak erősítheti ezt a vélekedésünket.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények