Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetésének alakulása 2016-2019. évekre

Dátum
Szerzők
Szegedi, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom az önkormányzat költségvetését mutatja be a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata példáján keresztül. Az önkormányzatok gazdálkodásának általános bemutatását tartalmazza az első fő rész. A harmadik fejezetben Debrecen városának költségvetése látható részletesen 2016-2019 évekre vonatkozóan. Összehasonlításra kerül a betervezett összeg és a zárszámadás alapján történt teljesítés. Külön pontban látható a bevételek és kiadások alakulása.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, költségvetés, mérlegfőösszeg, gazdálkodás
Forrás