A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. jövedelmezőségi helyzetének elemzése, különös tekintettel a támogatások hatásának vizsgálatára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám témájaként az eredményt befolyásoló tényezők vizsgálatát választottam, melynek keretén belül a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. jövedelmezőségét és a kapott támogatások eredményre való hatását vizsgáltam. Az elemzés során 2010-2013. év beszámolóit használtam fel.Dolgozatom elméleti részében a vállalati elemzés szükségességéről és annak információforrásairól írok, majd az eredmény és az azt befolyásoló tényezők szakirodalmi áttekintése következik. Munkám gyakorlati részében a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2010-2013. év beszámolói alapján a jövedelmezőségi helyzet elemzését végeztem el. Ezt követően a támogatások hatásának vizsgálata kerül bemutatásra: arra szeretnék rávilágítani, hogy miként alakulnának a vállalat egyes jövedelmezőségi mutatói, ha a bevételeket csökkentenénk a kapott támogatások összegével. Bemutatásra kerülnek a DH. Zrt. költségek ellentételezéseire kapott, valamint beruházási támogatásai, elemző munkám végén pedig egy hasonló tevékenységű vállalat jövedelmezőségi mutatóit vetettem össze a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. mutatóival.

Leírás
Kulcsszavak
jövedelmezőség, jövedelmezőségi mutatók, támogatások, eredményt befolyásoló tényezők
Forrás