9639227307

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A novellaválogatás a cseh író négy jellegzetes írói korszakának elbeszéléseit fűzi egybe. Egyrészt sejtelmes, irracionális-misztikus atmoszférájú írásokat olvashatunk, a szereplők értelmetlen káosszá vált világban élnek. Más elbeszéléseiben szintén a fantasztikum játszik szerepet, csakhogy most éppenséggel egy kristályosan racionális világlátásmód érvényre juttatása szolgálatában. A realista valóságábrázolás előtérbe kerülése jellemzi azokat a novelláit, ahol a szereplők sorsa már nem irracionális hatalmak akaratának függvénye. Végül remek szórakozást ígérnek azok a történetek, amelyek egyfajta történelmi görbe tükörként egyaránt jellemzők korukra, s utalnak a huszadik századra is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények