Balanced Scorecard bevezetése a Béth-Bau Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozat célja egy olyan teljesítménymérő eszköz bevezetése volt egy KKV vállalkozásba, amely a pénzügyi mutatószámokon túl, több perspektívából vizsgálja a szervezeti teljesítményt. A témakör kiválasztásánál figyelembe lett véve a cég aktuális helyzete, illetve, hogy a bevezetett módszer hasznos és használható eszköz legyen a jövőben is a vállalkozásnak. A dolgozatban kifejtésre kerültek a kontrolling és a Balanced Scorecard területeinek általánosságai, valamint az alkalmazott anyag és módszertan. A Balanced Scorecard bevezetéséhez szükséges volt elsőként a vállalat stratégiai céljainak deklarálása, majd ezekkel összhangban a mutatószámok meghatározása és kiszámítása. Ezt követően az eredmények bemutatására és értékelésére került sor, valamint az előzetesen meghatározott célértékekhez képest az elért eredmények minősítése, az alkalmazott mutatószámok szempontjából. A dolgozat zárásaként a kiértékelt eredmények komplex vizsgálatával javaslatokat tettem a vállalkozás döntéshozói számára, hogy mely területeken érdemes beavatkozni, vagy mélyebb elemzést végezni.

Leírás
Kulcsszavak
balanced scorecard, teljesítménymérés, controlling, mutatószámok
Forrás