9631940985

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Latin nyelvévfolyam:8.A tankönyvjegyzéken szerepel.Jól tanítható nyelvkönyv, amely alkalmas arra, hogy a tanulókkal megszerettesse és elsajátíttassa a latin nyelvet, előkészítse a nemzetközi szókincs megértésére, valamint más indo-európai nyelvek befogadására.A latin olvasmányokat kultúrtörténeti bevezetők előzik meg. A bevezetőkhöz kapcsolódó feladatok segítenek a tankönyv anyagának elmélyítésében, valamint kutatómunkára ösztönöznek. A szövegek kötetenként 500 új szót tartalmaznak. Az olvasmányokat követő, ábécérendben közölt szójegyzékek már a kezdet kezdetén hozzászoktatják a tanulót a szótárazáshoz.A nyelvtani anyagot mértéktartóan és a fokozatosság elvét betartva állították össze a szerzők, szem előtt tartva a kontrasztivitás elvét. Szellemes ábrák segítik a tanulót a nyelvtani szabályok megértésében, a nyelvtani feladatok megoldásában.Az Appendixek középkori szövegekkel, vetélkedőkkel, képregényekkel, viccekkel és dalokkal gazdagítják a könyv anyagát.A két kötet jól használható a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok I--II. évfolyamán.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények