Kovácsvágás ökológiai-környezeti, társadalmi és gazdasági fejlettségének vizsgálata

Dátum
2013-05-08T09:12:35Z
Szerzők
Szabó, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban Kovácsvágás fejlettségét vizsgáltam az országos átlaghoz képest. Ökológiai-környezeti, társadalmi és gazdasági adottságait elemztem ki, viszonyítottam az országos átlaghoz képest és meghatároztam a fejlettségi szintet. Bemutattam részletesen a település történetét, nevezetességei. Dolgozatom elkészítéséhez az ott élők is hozzájárultak, lakossági kérdőívet töltöttek ki, amely a fejlettség meghatározásában segített. Következtetéseket vontam le a kapott értékekből és javaslatokat tettem a Kovácsvágás jövőbeni lehetőségeiről.
Leírás
Kulcsszavak
ökológia, társadalom, gazdaság, fejlettség és elmaradottság vizsgálata
Forrás