Hallgatói dolgozatok (GVK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 3200)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A DE AGTC humánerőforrás gazdálkodása
  Horváth, Anikó; Dajnoki, Krisztina; DE--Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
  Dolgozatom célja a humánerőforrás menedzsment területét érintő szakirodalom feldolgozása a saját munkám megalapozásához, a kérdőívek értékelése által a humán erőforrás menedzseléssel kapcsolatos kérdések, problémák feltárása, megoldása. Törekedtem arra, hogy a kérdőív rákérdezzen minden olyan elemre, amely a humánerőforrás intézeti állapotát felmérje, és lehetőséget adjon a gyakorlati munkában is hasznosítható javaslatok megtételére. Vizsgálom az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának humánerőforrás gazdálkodás feladatainak jelentőségét, a megkérdezettek munkaterületén a munkaerőforrások felhasználásának eredményességét. Választ keresek arra is, hogy milyen mértékben ösztönzik a képzésben való részvételre a kérdőívek kitöltőit, valamint milyen szervezeten belüli és kívüli képzési formák, egyéni fejlődést támogató módszerek és lehetőségek állnak rendelkezésre. Információ nyerhető a jelenleg alkalmazott és a jövőben alkalmazandó teljesítményértékelési módszerek eredményességéről is.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Gazdasági elemzés sertéstenyésztési vállalkozásoknál
  Filep, Ferenc; Tarnóczi, Tibor; DE--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Kar
  Diplomadolgozatom témája három sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalkozás teljes körű gazdasági elemzése volt 2010 és 2014 közötti időszakban. Célom, hogy a dolgozatomban használt pénzügyi és nem pénzügyi elemzés révén feltárjam az ok-okozati összefüggéseket, valamint komplex képet alkossak a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A franchise-rendszer felépítése, jellemzői, bemutatása a McDonald's franchise-n keresztül
  Cserháti, Levente; Hevessy, Gábor; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A dolgozat a franchise-rendszer felépítését, jellemzőit,típusait, alapelveit, szerződéseit kívánja bemutatni. A rendszerbe történő belépés előnyeinek, hátrányainak megvitatása. A franchise szövetségek szerepének leírása, a franchise-rendszer McDonald's-on belüli működésének jellemzése. Történeti áttekintésekkel, magyarországi megjelenés körülményeivel. A debreceni McDonald's-ok részletesebb bemutatása a szervezeti felépítéssel, a felmerülő kiadásokkal, éves marketingtevékenység, kongresszusok leírásával.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Könnyűzenei Fesztiválok Hatása A Magyar Turizmusra
  Szurkos, Henrietta; Katona, Ilona; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A fesztiválturizmus Magyarországon. A Campus és a Hegyalja Fesztivál összehasonlítása. A két fesztivál jellemzése, hatása a helyi turizmusra. Látogatói elégedettségi mérése kérdőíven keresztül. Interjú a Campus Fesztivál főszervezőjével.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az esport, és annak hatása az informatikára
  Scholtz, Dániel; Csipkés, Margit; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A dolgozat során megtudhatjuk mi is számít igazán esportnak, illetve, hogy ez idehaza milyen szinten megy. A kutatásom során számos probléma felvetődik, aminek nem csak a megoldását, de a probléma forrását is keresem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Golfturizmus a világban és Magyarországon
  Srankó, Ádám; Könyves, Erika; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A dolgozat a golfturizmusról szól a világban és Magyarországon. A golf történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig. Bemutatja a golfot, mint üzletet, mint turisztikai formát. A magyarországi golfturizmus jelenlegi helyzetét vázolja fel. Kérdőíves kutatás alapján elemzi a válaszadók tapasztalatait, véleményeit a golfról. Felveti a lehetőségeket, melyek ebben az iparágban rejlenek.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Italok jelentősége a magyar gasztronómiában
  Asztalos, Zoltán; Vargáné Csobán, Katalin; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A dolgozat fő témája a magyar italok és azoknak a jelentősége a magyar gasztronómiában. Kiterjed a jellegzetes magyar ételekre. Menüsort is tartalmaz. Jelenlegi (2014) italozási szokásokba nyújt belátást. Összehasonlítja a rendszerváltás előtti és utáni kereslet és kínálati viszonyokat, mély interjúk alapján
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Megújuló energiaforrások felhasználása a lakosság körében Nyírbátorban
  Rádi, Sára; Sőrés, Anett; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  Dolgozatom témája a megújuló energiaforrások felhasználása lakóhelyemen, Nyírbátorban. Szakdolgozatomat a megújuló energiák egyes csoportjainak bemutatásával kezdtem, ezek a nap-, szél-, víz-, geotermikus energia és biomassza. A szakirodalmi részben megemlítettem még néhány fontosabb és korszerű megújuló energiák használatára vonatkozó cselekvési tervet is. Saját eredményeim elkészítéséhez egyrészt mélyinterjút készítettem a nyírbátori biogáz üzemben az üzemvezetővel, egy gépészmérnökkel és a logisztikai vezetővel. Mivel kíváncsi voltam a Nyírbátorban élő emberek véleményére, kérdőívet készítettem, melyet 150 ember véleménye alapján elemeztem. Többek között kíváncsi voltam, hogy milyen fűtési módszert alkalmaznak otthonukban, használnak-e valamilyen megújuló energiát, illetve hajlandóak lennének-e a hagyományos energiákat alternatív energiákra cserélni. Végül következtetéseket vontam le a kérdőívekben adott válaszok alapján, és javaslatokat tettem a felmerülő problémák megoldására.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A fesztiválturizmus bemutatása az egri fesztiválok példáján keresztül
  Király, Daniella; Sőrés, Anett; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A dolgozatom témája a fesztiválturizmus bemutatása az egri fesztiválok példáján keresztül. Kutatásom során elsősorban arra kerestem a választ, hogy az Egerbe látogatók, milyen jellegű fesztiválokat részesítenek előnybe, milyen programokon vesznek részt szívesen. A fesztiválok kiválasztásában milyen szempontok játszanak szerepet, illetve mely tájakról érkeznek a legtöbben. Továbbá célkitűzéseim között az is szerepelt, hogy felmérjem az egri fesztiválozók szokásait. E dolgozatommal szeretném bemutatni, hogy a fesztiválturizmus milyen fontos egy város életében, hogy milyen nélkülözhetetlen ága a turizmusnak.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Tokaji és Egri borvidék összehasonlítása, és a magyar borfogyasztási szokások bemutatása
  Szabó, Tamás; Hevessy, Gábor; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatom a magyar borvidékekről, borokról szól, amelyben bemutatom a Tokaji és Egri borfesztiválokat is. Részletesen mutatom be benne a Tokaji és Egri borvidékeket. Kérdőívet készítettem a borfogyasztási szokásokról is.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Hortobágyi Nemzeti Park megalakulása okozta gazdasági, társadalmi és ökológiai-környezeti változások vizsgálata Újszentmargitán
  Papp, Alexandra; Szabó, Bernadett; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A Hortobágyi Nemzeti Park megalakulása okozta gazdasági, társadalmi és ökológiai-környezeti változások bemutatása Újszentmargitán. Az ember és természet kapcsolata, a kapcsolat változása az idő múlásával. A természetvédelem kialakulása, jelentősége napjainkban, valamint ennek hatása az emberek életére.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az egészségturizmus megvalósítása a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyászatában
  Kereki, Márk; Könyves, Erika; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A szakdolgozatomban az egészségturizmus megvalósítását vizsgálom a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyászatán keresztül. Cég bemutatása. Gyógykezelések bemutatása. Gyógyfürdő gyógyászatán belül gyógyszolgáltatásokat igénybe vevő vendég/beteg mérése. (nemenkénti megoszlás, életkor szerinti megoszlás,a vendég/beteg milyen céllal kereste fel a Hungarospa termálfürdőjét és milyen gyógykezeléseket vettek igénybe)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az anyukám mondta étterem bemutatása a magyar gasztronómia szempontjából
  Szeles, Anna Zsuzsanna; Katona, Ilona; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A turizmus és azon belül a gasztronómiai turizmus ismertetése. A magyar gasztronómia jellegzetességei és fejlődése az évek során. Az Anyukám Mondta étterem bemutatása. Az étterem kínálatának, vendégkörének, arculatának vizsgálata. Marketing szempontok szerinti vizsgálat. Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek bemutatása SWOT- analízis segítségével.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Debreceni Egészségturizmus Jelentősége
  Németi, Ilona; Hevessy, Gábor; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A mai kor emberében egyre inkább erősödni látszik az egészséges életmódra való törekvés, melynek megvalósításához egyre több szabadidőt enged magának. Dolgozatomban a debreceni egészségturizmus megjelenését, jelentőségét szeretném bemutatni. Ezen belül is kiemelném a gyógyturizmust és a wellness turizmust.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Környezetvédelmi attitűdök és a Zöld Szálloda díj jelentősége a turisták körében
  Kiss, Nóra; Benkhard, Borbála; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A turizmusnak jelentősége világviszonylatban rendkívüli, mivel 2013-ban a nemzetközi turistaérkezések száma meghaladta az 1 milliárd főt. Ez azt is jelenti, hogy a turizmus felelőssége egyre nagyobb a hátterét és alapját nyújtó természet iránt. Így nagyon fontos (lenne), hogy a turizmus figyelembe vegye a fenntarthatóság alappilléreit és alkalmazza azokat a turizmus minden területén. A Zöld Szálloda díj ennek lehetne egy jó megvalósítási példája, amely megmutatja, hogy kellő odafigyeléssel az olyan nagyfogyasztók, mint a szállodák is sokat tehetnek a környezetük védelméért. A dolgozatomban ezt vizsgálom, és a kérdőíves válaszadók környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Honlapdizájn és ergonómia a Tedej Zrt honlapja alapján
  Bertalan, Andrea Réka; Szilágyi, Róbert; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  Dolgozatomban az ergonómiai szempontok jelentőségére kívánom felhívni a figyelmet. Fontosnak tartom kiemelni a különböző weboldalak felhasználó barát kialakításának jelentőségét. A Tedej Rt. honlapjának tervezésén keresztül kívánom bemutatni milyen főbb szempontok alapján alkothatunk kellemes összbenyomású, egyszerűen használható weboldalt. Megoldást kerestem arra, hogyan lehetne megoldani, hogy minden képernyőfelbontásban, böngészőben ugyanúgy jelenjen meg a honlap, valamint az oldal betöltési idejét milyen megoldásokkal lehet csökkenteni. Célom volt egy egyértelmű navigáció létrehozása, az információ olvasható, tagolt megjelenítése.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Civil szervezetek pályázati lehetőségei
  Lukács, Dániel; Berde, Csaba; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A magyarországi centralizált civil pályázati rendszer, két legfőbb pályázati kategóriájának bemutatása, két civil szervezet és egy civil pályázati szakértő információinak ismertetésével és elemzésével. A civil társadalom, a nonprofit és a civil szervezet fogalmainak irodalmi feldolgozása. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati rendszerének bemutatása. Egy kistelepülés NEA pályázati helyzetének elemzése. Két konkrét, megvalósított NEA pályázat program bemutatása egy esettanulmány keretében.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A testképpel való elégedettség mérése és az elégedetlenek változtatási módszerei
  Kerekes, Kitti; Soós, Mihány; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  A média hatása az emberek testképének alakulására, mely evészavarok kialakulásához vezethet. A túlsúly, magas vérnyomás, daganatos megbetegedések mint civilizációs betegségek terjedése. Az élelmiszer-fogyasztásunk alkalmazkodása, a funkcionális élelmiszerek megjelenése és szükségessége. Az ehhez tartozó információforrások hitelességének vizsgálata.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Budapest turisztikai versenyképességének vizsgálata, különös hangsúlyt fektetve Bécs és Prága városaival való összehasonlítására
  Takács, Andrea; Kormosné Koch, Krisztina; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  Dolgozatomban Budapest helyzetét vizsgáltam a nemzetközi városlátogatások piacán, összehasonlítva elsődleges versenytársaival, Béccsel és Prágával. Primer kutatás által megállapítottam, hogy Budapest mely területeken szorul fejlesztésekre brit és német vélemények alapján. Kérdőívezést követve felmértem az alábbi két nemzet utazási szokásait. Az eredményeimet diagramok segítségével szemléltettem. A megkérdezés eredményei alapján következtetéseket és javaslatokat tettem Budapest fejlesztésével kapcsolatban.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Egyetértés Vadásztársaság gazdálkodásának bemutatása
  Zöld, György László; Szűcs, István; DE--Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
  Debrecen melletti vadásztársaság bemutatása beszámolók és interjúk alapján.A terület bemutatása. Társaság gazdálkodásának elemzése. Területen előforduló vadfajok ismertetése. Pénzügyi beszámoló. Gazdálkodási terv.