Deviáns viselkedések a szociális ellátásban

Dátum
Szerzők
Tóth, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban szakirodalmi áttekintésen keresztül mutatom be a konfliktus és a konfliktuskezelés fogalmait. Különböző aspektusokból vizsgálom a témát és kitérek az okokra, a folyamatokra és az akadályokra. Kiemelten foglalkozom a családokban kialakult konfliktushelyzetekkel, illetve azok deviáns következményeivel. A feldolgozott szakirodalmak segítségével rávilágítok, hogy milyen összefüggés van a szülői konfliktuskezelési minták és a gyermek által alkalmazott módszerek között. Az óvodai és az iskolai szociális segítő munkája által egy lehetséges megoldást ismertetek. Ezekben saját módszerek alapján hívom fel a figyelmet egy komplex konfliktuskezelési anyag kidolgozására az iskolában dolgozó szociális szakemberek számára.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktuskezelés, iskolai szociális munka, család
Forrás