A Richter és Egis gyógyszeripari cégek összehasonlítása a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján

Dátum
Szerzők
Fekete, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a két nagy hazai gyógyszeripari vállalat az Egis és a Richter tevékenységét vizsgáltam a 2011-es és 2012-es évekre vonatkozóan az IFRS beszámolók alapján. Célként tűztem ki a két cég pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzését valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységük megismerését illetve a céltartalék képzésük vizsgálatát. Mindezen témák mellett bemutattam a nemzeti számviteli rendszerünk valamint az IFRS közötti főbb különbségeket, továbbá elvégeztem a gyógyszeripar ágazati áttekintését.
Leírás
Kulcsszavak
IFRS, gyógyszeripar
Forrás