A császárné

Dátum
1916
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Debreczen Város Csokonai Szinháza. Debreczen, Vasárnap, 1916. évi márczius hó 5 -én délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal. Este fél 8 órakor mérsékelt helyárakkal: Gyerek asszony.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények