9633891205

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Degré Alajos a 20. század jogtörténeti kutatóinak meghatározó egyénisége. Illés József tanítványa, majd Eckhart Ferenc és Bónis György munkatársa volt, egyetemi oktató, később politikai kényszerből levéltáros, kutató. 1937-től haláláig, 1984-ig írt tanulmányai ma is fontos elemei a jogtörténetírásnak. 1956-ban megtört pályája sajátos útra térítette szakírói munkásságát: monográfiák és tankönyvek helyett kis folyóiratok, eldugott levéltári évkönyvek lapjain publikálta értekezéseit. E kötet a ma jogászainak és joghallgatóinak kívánja átnyújtani összefoglalva Degré életművének külön kutatások nélkül ma már szinte elérhetetlen darabjait. Degré sok évtizedes levéltárosi munkája különösen megbízható tudományos hátteret biztosít jogtörténeti tanulmányainak, ezért ezek napjainkig haszonnal forgatható tudományos munkák. E kötet a ma jogászainak és joghallgatóinak kívánja átnyújtani összefoglalva Degré életművének külön kutatások nélkül ma már szinte elérhetetlen darabjait. Degré sok évtizedes levéltárosi munkája különösen megbízható tudományos hátteret biztosít jogtörténeti tanulmányainak, ezért ezek napjainkig haszonnal forgatható tudományos munkák.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények