9631349608

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A középiskolai tankönyvek adatanyagát kronológiai rendbe állító kötet segédkönyv, amely eligazítja használóját az események, művek egymásmellettiségében és egymásutániságában. Könnyűszerrel kikereshető például belőle, hogy mi történt Magyarországon Villon életében, ki uralkodott Angliában, amikor Michelangelo megfestette a Sixtus-kápolna freskóit, milyen műveket írt Puskin, mialatt Beethoven a szimfóniáit komponálta. Az anyagban való gyors tájékozódást mutatók segítik, amelyekkel gond nélkül rá lehet bukkanni egy-egy elfelejtett évszámra, címre vagy névre.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények