Pszichiátriai és szenvedélybeteg hajléktalan személyek lakhatásának lehetőségei az intézményrendszeri segítségnyújtás tükrében

Dátum
Szerzők
Gajdos, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a pszichiátriai és szenvedélybeteg hajléktalan személyek intézményrendszeren kívüli lakhatásának a lehetőségeit vizsgálja. A dolgozat áttekintést nyújt a hajléktalan személyek körében előforduló mentális betegségekről valamint a hajléktalan személyek intézményrendszeren kívüli lakhatásának a lehetőségeiről. Dolgozatban fókuszcsoportos interjútechnika alkalmazásával vizsgálom a támogatási szolgáltatásokat igénybe vevő és a lakhatást önerőből megoldó addiktív érintettségű hajléktalan személyek eseteit illetve reintegrációjuknak lehetőségeit.
Leírás
Kulcsszavak
hajléktalan személyek, pszichiátriai betegség, alkohol függőség, reintegráció
Forrás