Fatinicza

Dátum
1898
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Szombaton, 1898. márczius hó 19-én.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények