Egy szegény ifju története

Dátum
1878
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szerdán, 1878. évi Január 2-án adatik. Hollander Ignácz ur tanitványainak felléptével bemutatja "La l`ance a` la Cour." Udvari négyes tánczot.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények