Esélyegyenlőség nők és férfiak között a munkaerő-piacon Derecskén

Dátum
Szerzők
Gál, Babett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a mindennapokban sokszor hallott nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget vizsgálja Derecske városában. A szakirodalmi rész tartalmazza a munkaerőpiac fontosabb fogalmait és összefüggéseit, valamint az esélyegyenlőségi politika meglétét hazánkban és az Európai Unióban.Külön fejezetben kitértem a nemek közötti feladatok megosztására a régi időktől napjainkig.Primer kutatásom első felét a város bemutatása tölti ki a vidék hármas funkciója (természeti, gazdasági,társadalmi) alapján. Ez követően pedig a város néhány lakosával kitöltetett kérdőív kérdéseinek elemzésével folytatódik.A kérdésekre adott válaszok alapján eredményre jutottam azzal kapcsolatban, hogy jelen van-e az esélyegyenlőség a nők és férfiak között az általam választott városban.
Leírás
Kulcsszavak
munkaerő-piac, esélyegyenlőség, Derecske
Forrás