9637032258

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A közép-európai régió mai, problémákkal terhes, felkavart életében, ahol politikai egyezkedések és etnikai indulatok döntenek emberek és népek sorsáról, a kisebbség kérdése eddig nem jutott szóhoz a magyarországi művészetben. Egzisztencia és művészet, kultúra és kultúrák összefüggéseinek Közép-Európában hagyományos kérdéseit sem vette kellő figyelemmel számba a művészettörténet-írás. Kiállításunkon egyszerű kérdéseket vetünk fel: a kisebbségben élő etnikumok életkörülményei, intézményei lehetővé teszik-e körükben a művészet születését ma? Művészet-e az, ami kisebbségben születik, a kisebbség értelmezése szerint művészetként? Meg tud-e jelenni ez művészetként, nyilvános tud-e lenni a kisebbségi, a többségi, esetenként az anyaországi és az egyetemes kultúrában?A kiállítás koncepciója három fő témára koncentrál, számba veszi a Kárpát-medence etnikai kisebbségeinek a többségi nemzetétől eltérő vagy az anyanemzetéhez kötődő témáit, másrészt a kettős identitások jelentésével - jelentőségével foglalkozik, harmadrészt bemutat a kisebbségi és identitáskérdésekre reflektáló műveket. Részlet az Ernst Múzeum tárlatának ajánlójából.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények