Egy szegény leány

Dátum
1874
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Vasárnap, november 12-kén, 1871. adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények