A Food-tech 2002 Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a 2009-2013. éves beszámolók alapján

Dátum
Szerzők
Setét, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Célom, hogy egy konkrét vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét megvizsgáljam, a számviteli törvény által előírt éves beszámoló alapján, a mérleg és az eredménykimutatás adatainak felhasználásával. Ezáltal valós képet tudok adni a cég jelenlegi helyzetéről, valamint az elmúlt időszakhoz képest bekövetkezett változásokról. Dolgozatomban a 2009 - 2013-ig terjedő időszak éves beszámolóinak adatait vettem alapul.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzetelemzés, pénzügyi helyzetelemzés, jövedelmezőségi helyzetelemzés
Forrás