9634638236

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a könyv az SPSS for Windows programrendszerről szól, ami az ilyen jellegű adatfeldolgozások egyik nemzetközileg leginkább elterjedt eszköze. Szolgáltatásainak tág körét és használhatóságát tekintve az SPSS programrendszer ezen a piacon jelenleg a világ egyik vezető terméke.A könyv a legújabb piacon kapható 14.0-ás verzió leírását tartalmazza összevetésben a régebbi sikeres 11.0-ás változattal. Az SPSS oktatása és alkalmazása egyre nagyobb teret kap a felsőoktatásban, hiszen az SPSS cég a hazai felsőoktatás egésze számára már 1996 óta egységes és nagyon kedvező hozzáférést biztosít a legfontosabb modulokhoz. Az SPSS programrendszer ezért már sok hazai felsőoktatási intézményben a különböző statisztikai, vagy statisztikát használó tárgyak oktatásának alapja. A szerzők elsősorban erre gondoltak, amikor az egyes témaköröket tárgyaló fejezetek harmadik részében, illetve a könyv végén egy önálló fejezetben az oktatást segítő mintapéldákat másfél évtizedes tapasztalataik alapján megszerkesztették. A könyv ugyanakkor szól a már gyakorló, sőt gyakorlott SPSS felhasználókhoz is, akik egy-egy speciális területen elmélyíthetik tudásukat és gyakorlati útmutatásokat is kaphatnak. A tankönyv első része ismerteti az SPSS for Windows 14.0-ás programrendszert. Az alapfogalmak értelmezése mellett modulok részletei, valamint a parancsok szintaxisa is olvasható itt. A második rész tartalmazza a statisztikai módszerek elméleti hátterének megadását. Ennek feldolgozása három szinten történik. Egy rövid, tömör, lényegi ismertetés után következnek a matematikai részletek, majd számítógépes gyakorlatokon keresztül történik a módszerek bemutatása. A harmadik rész az első felében összefoglaló táblázatok, folyamatábrák és grafikonok segítségével a kísérlettervezés olyan kérdéseire próbálunk válaszokat adni, mint a statisztikai módszerek kiválasztása, a minimális mintaelemszám megválasztása vagy az egyes módszerek robosztussága. A harmadik rész ezen kívül 14 esettanulmányt és 60 önállóan elvégzendő olyan gyakorlatot tartalmaz részletes megoldási útmutatókkal együtt, amelyeket az SPSS programcsomag illetve a kapcsolódó QIAnalyst és Neural Connection segítségével az olvasó maga is megoldhat, mintegy önmagát ellenőrizve, mennyire jutott előre az anyag elsajátításában.A kitűzött feladatok egyrészt segítik a statisztikai módszerek jobb megértését, másrészt példát mutatnak a programrendszer ügyesebb, trükkösebb alkalmazására is. Az egyszerűbb tanpéldák mellett a gyakorlatokon keresztül bemutatott alkalmazások a legkülönbözőbb területekhez tartoznak: vannak közöttük műszaki, pszichológiai, közgazdasági, szociológiai és orvosi alkalmazások is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények