9632601629

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Modernizáció és polgárosodás - ezt a két fogalmat találtuk leginkább korjelző jelentőségűnek a 19. század második felének történetéhez. Ha a politikai rendszerek felől közelítenénk a korszakhoz, akkor nem ilyen egymáshoz illeszkedő fogalompárt, hanem éppen ellenkezőleg: abszolutizmus és parlamentáris alkotmányosság ellentétpárját írhattuk volna a borítóra. Már a címmel is jelezni akartuk azonban, hogy tárgyalásunk fő rendezőelvéül a gazdasági-társadalmi modernizációt választottuk. Ennek folyamatait állítottuk a középpontba: a tőkés piacgazdaság, a jogegyenlőség alapján működő, teljesítményelvű polgári társadalom, valamint a jogállami intézményrendszer kiépülését.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények