9639494747

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötet célja az, hogy további érveket fogalmazzon meg a médiaoktatás szükségessége mellett de olyanokat, amelyek figyelembe veszik az időközben végbement változásokat is. Olyan módon próbálja végiggondolni a médiaoktatás célkitűzéseit, hogy abban tükröződjenek korunk kulturális változásai és a mai fiatalok tapasztalatai. Felvázol egy fogalmi keretrendszert, egy sor pedagógiai alapelvet és azt, hogyan illeszthető be a médiaoktatás a különféle tantárgyak kontextusába. Noha elismeri a médiaoktatás bizonyos nehézségeit és ellentmondásait, a médiapedagógia" olyan modelljét kívánja felmutatni, amely egyszerre elméletileg koherens és gyakorlatilag kivitelezhető. Igyekszik ezenkívül adekvát módon reagálni azokra az újabb fejleményekre és kihívásokra, amelyekkel ma a médiatanárok szembesülnek. Elsősorban az iskolai keretek között zajló médiaoktatásra koncentrál, különös tekintettel a középiskolákra.A jó tanításhoz az is kell, hogy a tanárok figyelembe vegyék diákjaik saját kulturális hátterét és nézőpontját, hogy tisztában legyenek vele, hogyan tanulnak. Mindehhez az kell, hogy rendelkezésre álljon egy sor kristálytiszta elvi célkitűzés, egy koherens fogalmi keretrendszer és a tanítás és tanulás összetett dinamikájának megértése. A könyv ebben kíván segítséget nyújtani.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények