9639087106

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Új, átdolgozott formában jelent meg Bassola Péter gyakorló nyelvtankönyvének negyedik kiadása. A könyv célja, hogy a kezdő nyelvtanuló könnyebben megértse a német nyelv szerkezetét és rendszerét, a haladó nyelvtanuló pedig az általa megszerzett ismereteket rendszerezze. Olyan gyakorló nyelvtankönyvről van szó, mely lehetővé teszi és támogatja az önálló tanulást is. A nyelvtanuló idejéhez és igényéhez mérten haladhat az egyes fejezetekkel, a gyakorlatokon keresztül történik a leírt ismeretek elmélyítése. Az egyes fejezetek önálló logikai egységet képeznek, de a magyarázatok kitérnek a közöttük lévő összefüggésekre is. Külön fejezet tartalmazza a német nyelvtan rövid összefoglalóját, illetve egy másik az új helyesírással kapcsolatos ismereteket. Haladók számára készült a mondatelemzés fejezete illetve az egyes fejezetek végén található, nyelvészeti szakkifejezéseket tartalmazó magyar-német szószedet. Szintén az önálló tanulást segíti, hogy a könyv végén megtaláljuk a gyakorlatok megoldását.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények