A LUXIMPEX Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Felföldi, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során arra kerestem a választ, azt próbáltam meg feltárni, hogy 2009 és 2013 között hogyan alakult egy olyan kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete, mely döntően szállodai szolgáltatással foglalkozik. Kíváncsi voltam, hogy az elmúlt évek gazdasági eseményei hogyan hatottak a több évtizedes múltra tekintő szállodára. A szakdolgozatom alaptémájául választott gazdasági elemzés lehetőséget biztosított arra, hogy egy kiemelt magyarországi üdülőhelyen lévő szállodát üzemeltető kft. gazdasági állapotát vizsgáljam meg az elmúlt évek adatai alapján.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyon, pénzügy, jövedelmezőség
Forrás