Kiss Géza arcképe

Dátum
2012-01-31T10:53:11Z
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kiss Géza (Nagyszeben, 1882. ápr. 26. – 1970. jan. 11): római jogász. Kiss Mór (1857-1945) fia, a magyar jogi oktatás prominens alakja. A kolozsvári piarista főgimnáziumban tanult, 1903-ban Kolozsvárott szerzett sub auspiciis regis jogi doktorátust, 1907-ben pedig magántanári címet római jogból. 1906-tól 1914-ig a Nagyváradi Jogakadémia professzora. 1914 és 1918 között a Debreceni Egyetemen a római jog oktatója. Itt az 1918-19-es tanévben az egyetem rektora, majd a Tanácsköztársasággal szimpatizáló magatartása miatt emigrálnia kellett. Kolozsvárra került, s itt bekapcsolódott a román liberális politikába. 1932-ig képviselő, illetve szenátor, azután 1940-ig kolozsvári ügyvéd. 1944 végén a román kormány nemzetiségi államtitkára, 1945-1953 között a Bolyai Egyetemen a római jog professzora. Számos jogi tanulmány szerzője, öregkorában latinból fordít, verses műveket is. Sírja a házsongárdi temető lutheránus kertjében van.

Leírás
Kulcsszavak
Rektorok, prorektorok, Professzorok, tanárok arcképei, főportré
Forrás
Gyűjtemények