Szinházi jelentés

Dátum
1902
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyomatott a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
[Debreczeni Városi Színház] Tisztelettel értesítem Debreczen szab. kir város n. é. közönségét, hogy Ujházi Ede úr, a Nemzeti szinház kitünő müvésze, négy vendégjátékra városunkba jön. Föllép a következő napokon és darabokban: Vasárnap, január hó 19-én, bérletszünetben: A párisi szegények: szinmü előjátékkal 7 képben. Hétfőn, január hó 20-án, bérlet 90-ik szám "C" - Constantin abbé: vigjáték 3 felvonásban. Kedden, január hó 21-én, bérlet 91-ik szám "A" - A peleskei nótárius: eredeti énekes bohózat, 3 szakaszban. Szerdán, január hó 22-én, bérlet 92-ik szám "B" - Stilton Timót: vigjáték 3 felvonásban. Ez előadásokra mai naptól kezdve jegyek már válthatók a szinház rendes napi pénztáránál.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények