9636973040

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Informatika - Számítástechnika 9-12. példatár anyaga az alapvizsga és az érettségi követelményrendszeréhez egyaránt igazodik, így mindkét vizsgatípusra való felkészüléshez alkalmazható. A fejezetek elején található anyagrész az alapszintű képzéshez nyújt gyakorlási lehetőséget, a fejezetek végére egyre nehezedő, összetettebb, a közép vagy emelt szintű képzést segítő feladattípusok találhatók. A szerző tudatosan törekedett arra, hogy a gyorsan változó hardver- és szoftver környezetben ne kötődjön egyik termékhez sem, hanem általánosan használható, lényeges számítástechnikai ismereteket kérjen számon, ezáltal biztosítva, hogy a példatár az általános igényeket elégítse ki, és így hosszabb ideig érvényben maradhasson.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények