Utolsó szerelem

Dátum
1901
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Szerdán, 1901. évi deczember hó 18-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények