9635580614

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ruth könyve - ahogy a szerző írja - a héber Biblia egyik legszebb része. A szakirodalom mára több olyan irodalmi és teológiai aspektusra világított rá, amelyek előremozdították a kutatást, és amelyek segítségével jobban értjük a könyv gondolatvilágát, szövegét, formáját, mint korábban. Egeresi László Sándor kommentárjában megtalálhatjuk Ruth könyve héber szövegének fordítását és tartalmi-teológiai magyarázatát, emellett a szerző részletesen foglalkozik a könyvvel kapcsolatos magyarázati kérdésekkel is (kanonikus hely, szöveg, műfaj, datálás stb.), kísérletet téve a könyv keletkezésének új, differenciált felvázolására.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények